Lymfatický systém (1)

Co je to LYMFA?
Lymfa vzniká z tkáňové tekutiny.

Krevní kapiláry mají stěny propustné pro určité množství krevní plazmy. Touto cestou se plazma dostává do mezibuněčných prostorů, kde vytváří tekuté prostředí pro tkáňové buňky (tkáňovou tekutinu). Z části je tato tekutina produkována i samotnými tkáňovými buňkami. Asi 90% tkáňové tekutiny se opět vstřebává do krevního oběhu a ze zbývajících 10% vzniká lymfa(míza) která je z tkání odváděna mízními cévami. Celkové množství tkáňové tekutiny je u dospělého člověka přibližně 10-15 litrů.
Do hrudního mízovodu (hlavní mízní kmen) denně odtékají 2-3 litry lymfy.

Lymfa odvádí z tkání tekutinu obsahující vstřebané látky, odpadní produkty látkové výměny a svým složením se podílí na udržení stálého vnitřního prostředí tkání a orgánů. Bílé krvinky, které lymfa obsahuje se podílejí na obranných reakcích organismu.

Zdroje :
Prof.MUDr Ivan Dylevský, DrSc: “Lymfa Míza”, 2006

Lymfatickou masáž provádí:
Radim Pokorný