Části těla ošetřované klasickou masáží (záda)

Masáží zad obvykle zahajujeme každou klasickou masáž. Začínáme třením po celé ploše zad a postupně uplatňujeme další masážní hmaty dle masážního postupu. Zpočátku jsou obvykle nasazovány plošné hmaty. Po postupném uvolnění prvotního svalového napětí, které terapeutovi umožní zmapovat jednotlivé svalové skupiny a svaly, postupujeme do hlubších struktur.
Popis svalů na které při masáži působíme:


Dominantním svalem pokrývajícím většinu horní části zad je sval “trapézový” (m.trapezius) pokrývající plochu horní části zad a krku. Sval je v týlní oblasti (linea nuchalis superior) připojen po obou stranách k lebce, ke všem trnovým výběžkům krční a hrudní páteře, hřebenu lopatky a klíční kosti. Funkčně je rozdělen podle směru probíhajících vláken na horní (krční), střední a spodní část. Vzhledem k rozsahu funkční svalové zátěže související s používáním horních končetin a krku je bezesporu nejčastěji postiženým svalem. Postižení svalu se projevuje bolestí šíje, za uchem, někdy též na spánku. Postižená střední část svalu způsobuje bolesti v oblasti mezi lopatkami směřující buď k obratlům, nebo do oblasti lopatky, nebo zadní stranu ramene. Bolest je někdy provázena menším omezením rozsahu pohybu.

 

Zdvihač lopatky (m.levator scapulae) je druhým nejčastěji postiženým svalem hned po svalu trapézovém. Je napojen na příčné výběžky krčních obratlů a horní úhel lopatky. Účastní se rotačních pohybů krku a pozicování lopatky. Bolest při postižení se promítá do oblasti šíje (báze krku), zadní stranu ramene a střed lopatky. Časté je omezení rozsahu pohybu na stranu postiženého svalu. Postižení může také souviset s časným stádiem akutní infekce horních cest dýchacích.

 

 

 

Široký sval zádový (m.latissimus dorsi) pokrývá dolní část zad. Je spojen s pažní kostí a vějířovitě rozšířen připojen k šesti dolním hrudním a všem bederním výběžkům obratlů, kosti křížové a hřebeni kosti kyčelní. V hrudní oblasti je částečně překryt trapézovým svalem. Bolest při postižení tohoto svalu se nejčastěji projevuje v místě spodního okraje lopatky, může se rozšířit na zadní stranu ramene a dolů po vnitřní straně paže a ruky až k prsteníčku a malíčku. Bolest obvykle nereaguje na aktivitu.

 

 

Středem zad, po obou stranách páteře nahmatáme pod horní vrstvou svalů, skupinu svalů nazývaných jako “vzpřimovače páteře“. Nejvýznamnější z nich je m.iliocostalis thoracis a m.longissimus thoracis. Vzájemné odlišení svalů této skupiny je pohmatem obtížné. Vytváří však hmatný val po obou stranách páteře.
Obtíže s touto svalovou skupinou bývají poměrně různorodé, mívají podobu bolestí v zádech v oblasti hrudníku, někdy též břicha s omezením rozsahu pohybu páteře.

 

Zdroje :
Donna Finandová a Steven Finando: “Fundované doteky”, 2004